Quần Thun Ôm Big Size Co Giãn 4 Chiều Thoải Mái (50 - 110 kg)