Chính sách bảo mật

I. Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

Bảo mật thông tin khách hàng là việc vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cam kết chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.

♦ Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

  - Tên

  - Địa chỉ giao hàng

  - Địa chỉ Email (nếu cần thiết)

  - Số điện thoại di động

  - Ngày sinh

  - Giới tính

♦ Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  - Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.

     - Giao hàng cho quý khách.

  - Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.

  - Gửi những chương trình khuyến mãi, ưu đãi hoặc quà tặng (nếu có). Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách phản hồi “Từ chối nhận thông tin khuyến mãi” với chúng tôi.

      - Xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.

 ♦ Chia sẻ thông tin khách hàng:

Chúng tôi cam kết không bán dữ liệu, không chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã giao dịch tại LEDA TUMMY.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

       - Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật.

      - Chia sẻ thông tin khách hàng với đối tác chạy quảng cáo như Google ví dụ như tiếp thị lại khách hàng dựa theo hành vi của khách hàng.

       - Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích và tuyệt đối không chuyển cho bên thứ ba.

 ♦ Sử dụng Cookie:

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc xem nội dung do LEDA TUMMY cung cấp, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong nhật ký máy chủ. Những thông tin này bao gồm:

        - Các chi tiết về cách khách hàng sử dụng dịch vụ của LEDA TUMMY chẳng hạn như truy vấn tìm kiếm.

        - Địa chỉ giao thức Internet.

       - Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian bạn yêu cầu và URL giới thiệu.

        - Cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc Tài khoản của khách hàng.

Trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân nhằm mục đích ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Chúng tôi cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

II. Chính sách bảo mật thanh toán

- Hệ thống thanh toán thẻ trên ledatummy.vn được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của LEDA TUMMY đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối tác cộng thanh toán.

- Ngoài ra, LEDA TUMMY còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng để đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.